Sadaļas

Preču garantija

Eltehs SIA neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.

Visām Eltehs SIA pārdotajām precēm, tās iegādājoties fiziskām personām, tiek nodrošināta pārdevēja noteiktā garantija 2 gadi, ja tiek ievērota lietošanas instrukcija. Juridiskām personām preču garantija atsevišķos gadījumos var būt viens gads.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar produkcijas (izstrādājuma) lietošanas instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi aizpildīts garantijas talons. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts un saskatāms: izstrādājums modelis, preces sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts. Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.

LR likumdošanā noteiktajā termiņā garantijas gadījums iestājas, ja ir ievēroti šeit norādītie nosacījumi un, ja bojājumi radušies ražošanas procesa, konstrukcijas defektu vai pielietoto izejmateriālu kvalitātes dēļ, un par tiem garantijas termiņa laikā ir informēts Eltehs SIA.

Garantija tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam, ar distances līguma noteikumiem un atteikuma tiesībām varat iepazīties lapā Likumi.lv

Garantija attiecas tikai uz to (produkciju) izstrādājumiem, kurus Eltehs SIA pārdod un izsniedz garantijas talonu.

Garantijas saistības tiek anulētas gadījumos:

 • - ja pircējs nevar uzrādīt pienācīgi aizpildītu garantijas talonu,
 • - ja produkts (izstrādājums), kas paredzēts personiskām (sadzīves, ģimenes) vajadzībām, ticis izmantots peļņas gūšanai, ražošanas vajadzībām vai citiem neatbilstošiem mērķiem,
 • - ja tiek pārkāpta lietošanas instrukcija,
 • - ja uz izstrādājuma saskatāmas nekvalificēta remonta pēdas,
 • - ja atklātas izmaiņas izstrādājuma konstrukcijā vai shēmā, kuras atšķiras no ražotāja noteiktajām,
 • - ja produkta (izstrādājuma) sērijas numurs izmainīts, izdzēsts vai to nav iespējams noteikt.

Garantija netiek attiecināta uz šādiem izstrādājuma bojājumiem:

 • - bojājumi, kurus izraisījusi svešķermeņu, vielu, šķidrumu, kukaiņu nokļūšana izstrādājuma iekšienē,
 • - bojājumi, kurus izraisījusi stihija, ugunsgrēks, sadzīves faktori, nejauši ārējie faktori (strauja sprieguma maiņa elektriskajā tīklā, negaiss u.c.), kā arī nelaimes gadījumi,
 • - bojājumi, kurus izraisījusi barošanas, telekomunikācijas un kabeļu tīklu parametru neatbilstība standartiem un citi līdzīgi ārējie faktori,
 • - bojājumi, kurus izraisījusi nestandarta un/vai nekvalitatīvu izlietojamo materiālu, rezerves daļu, komplektējošo materiālu, piederumu (aksesuāru) lietošana.

Garantija netiek attiecināta uz:

 • - izlietojamiem materiāliem, piederumu komplektu (aksesuāriem] un barošanas elementiem,
 • - ja nepieciešams mainīt lampas, filtrus, baterijas, akumulatorus, drošinātājus un citas izstrādājuma detaļas un piederumus, kuriem ir ierobežots resurss, ja šādu nomaiņu paredz konstrukcija un tā nav saistīta ar izstrādājuma izjaukšanu
 • Eltehs SIA neuzņemas atbildību par iespējamo kaitējumu, kuru produkts (izstrādājums) tiešā vai netiešā veidā varētu nodarīt cilvēkiem, mājdzīvniekiem, mantai, gadījumā, ja tas noticis izstrādājuma uzstādīšanas, lietošanas instrukcijas un apstākļu neievērošanas gadījumā.

Grozs  

Nav produktu

Sūtīšana 0,00 EUR
PVN 0,00 EUR
Kopā 0,00 EUR

Cenas ir ar PVN

Grozs Pasūtīt